Snæblen i Vidåen skulle i følge videnskabsfolkene være unik – se deres argumenter her

I efterhånden mange år har det været diskuteret om snæblen i Vidåen ikke blot var en afart af ørredfisken helt (fedtfinne).

En af de mest erfarne biologer, Henrik Carl, er ikke enig med videnskabsfolkene. Det ses tydeligt i Atlas over danske ferskvandsfisk. Henrik Carl mener, at snæblebn i Vidåen er nærmere en helt end en snæbel.

I øvrigt så er snæblen i Vidåen og de andre åer blevet produceret på et dambrug på Enstedværket i Aabenraa for omkring 30 år siden.

Det bliver spændende at se om diskusionen fortsætter.

Måske kunne man så også afslutte det milliondyre snæbelprojekt i det sønderjyske, der jo blev stoppet pga. finansielle diskussioner ved det store styrt i St. Jyndevad v/Tinglev og således aldrig blev færdiggjort. Nu arbejder Aabenraa kommune på at få styrtet fjernet så både havørred, laks og snæbel kan komme op og yngle.

Se linket til videnskab.dk under fotos

Styrtet ved Store Jyndevad – Snæbelprojektet blev aldrig færdiggjort, men stoppede her. Nu har Aabenraa kommune taget over. Foto: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk
Styrtet ved Store Jyndevad – Snæbelprojektet blev aldrig færdiggjort, men stoppede her. Nu har Aabenraa kommune taget over. Foto: Erik Egvad Petersen – www.sydnyt.dk

Se fakta fra videnskab.dk her