Lystfiskeri: Torsk og ål fredet i saltvand

Fra 1. januar 2024 er torsken totalfredet i Østersøen, inklusive bælterne og Øresund.

Forbuddet gælder både erhvervsfiskeri og lystfiskeri.

Grunden til fredningen af torsken er ganske enkelt, at der er for få af dem.

Kigger man tilbage til starten af halvfemserne var der masser af torsk.

Og både lystfiskerne og erhvervsfiskerne havde kronede dage.

Desværre var det rognfyldte torsk, der blev fanget i stor stil.

På den måde blev bestanden af torskeyngel kraftigt reduceret i en lang årrække.

NB! Der vil fortsat kunne købes torsk både hos fiskehandleren og supermarkedet og man vil fortsat kunne nyde en ret med torsk hos spisestederne. Det er torsk, der er fanget de steder hvor den ikke er fredet.

Kommer til at ramme lystfiskerkutterne og turismen hårdt

Fredningen af torsken kommer sikkert også til at ramme lystfiskerkutterne hårdt.

Specielt i Øresund, men også i Lillebælt er der mange fiskekuttere, der hver weekend sejle ud med lystfiskere.

De må nu satse på fladfisk.

Lystfiskerne kan vælge at tage ud med lystfiskerkutterne fra Hvide Sande eller Hanstholm hvis de vil fange torsk.

På Det Gule Rev lokker torsk op til 30 kilo og store sej.

Ålen er fredet i saltvand

Torsken er såmænd ikke den eneste fiskeart, der har det hårdt i disse år.

Ålen er også fredet i saltvand.

Det skyldes også en kraftig tilbagegang.

I mange år har man opfisket mange tons glasål (åle-yngel) til de asiatiske landes spisehuse, og dermed er antallet af ål, der kan nå at sørge for næste generation, dvs. yngle, faldet voldsomt.

Lystfiskerne eksempelvis må godt fange og hjemtage ål, der er fanget i ferskvand i de søer og vandløb hvor der ikke frivilligt er lavet en ålefredning i Danmark.

Det samme gælder i øvrigt også for for stenbideren, der i en årrække er blevet opfisket i ganske mange hundrede tons hvert år fordi rognen anvendes som en slags “erstatnings-kaviar”.

Igen er det ynglen og den kommende generation af stenbidere, der fjernes.

Kigger man lidt længere sydpå så er hajfinner en delikatesse.

Resten af fisken anvendes ikke.

Og når vi nu er i gang.

Spørg lige en lystfisker hvornår vedkommende senest har haft en ålekvabbe på krogen?

De er nemlig også på det nærmeste forsvundet.

Her er det sandsynligvis de store flokke af skarv, der mæsker sig.

Kilde: Fiskevande i Danmark